Sluiten

Chiropractische zorg voor lage rug- en nekpijn zeer kosteneffectief in vergelijking met medische zorg

Als chiropractie op grote schaal wordt ingezet, kan dit een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Legoretta et al (2004) toonden aan dat in een vergelijking van 700.000 personen met chiropractie in het verzekeringspakket ten opzichte van 1 miljoen personen zonder chiropractie in het verzekeringspakket er sprake was van 1,6% overall kostenbesparing.

Daarnaast was er bij de groep met chiropractie in het pakket sprake van:

 • 23% minder gebruik röntgenfoto’s;
 • 31% minder rugoperaties;
 • 40% minder ziekenhuisopnames;
 • 37% minder MRI;
 • 28% minder kosten per episode van rugpijn;

In de zorg voor nek- en rugklachten wordt 40% van de totale kosten uitgegeven aan eerstelijnszorg en 40% aan ziekenhuiszorg en medisch-specialistische zorg. Binnen de eerstelijnszorg gaat 71% naar fysiotherapie en 22% naar de huisartsenzorg (Slobbe et al, (2006). De kosten voor ziekteverzuim zijn hierin niet opgenomen, maar van Tulder et al (1995) geven aan dat de verhouding tussen directe en indirecte medische kosten vanwege rugklachten, zoals arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim, ongeveer 1:9 bedraagt.

Onderzoek naar kosteneffectiviteit

Legorreta et al (2004) toonden aan dat chiropractische zorg de kosten van de gezondheidszorg in het algemeen kan verlagen. Er zijn verscheidene onderzoeken uitgevoerd naar de kosteneffectiviteit van chiropractie. Deze onderzoeken spitsen zich voornamelijk toe op aspecifieke lage rugklachten, maar hebben vaak effect op adviezen voor gehele zorg door chiropractoren.

De eerste keer dat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar kosteneffectiviteit van chiropractie voor lage rugklachten is door Manga in 1993 in Canada (Manga, 1993). Dit rapport kwam met specifieke aanbevelingen om chiropractie op te nemen in het verzekeringsplan zoals dat destijds in Ontario werd gebruikt. Inmiddels is er op het gebied van kosteneffectiviteit veel meer wetenschappelijke literatuur beschikbaar dan medio jaren ’90. Met uitzondering van twee studies (Kominski et al 2005, Hurwitz et al, 2006) waarin duidelijke tekortkomingen aanwezig zijn (zoals alleen het vergelijk van de directe behandelkosten, en het niet meenemen van co-morbiditeit) zijn de conclusies van deze kosteneffectiviteitsstudies positief over de rol van chiropractie.

Deze studies kunnen in twee groepen worden opgedeeld:

 • Onderzoek gericht op de vraag in hoeverre het kosteneffectief is om chiropractie te vergoeden.
 • Onderzoek gericht op het vergelijken van kosten in de bestaande structuur.

Chiropractische zorg vervangt de medische zorg en leidt daardoor tot minder invasieve procedures als operaties en opnamen en een verminderd gebruik van geavanceerde beeldvormende technieken.

Nelson et al (2005), Legoretta et al (2004) en Metz et al (2004) komen tot de conclusie dat het vanuit kosten oogpunt interessant is om chiropractie te vergoeden. Deze onderzoeken concluderen dat chiropractische zorg de medische zorg vervangt en daardoor tot minder invasieve procedures als operaties en opnamen leidt. Bovendien leidt zorg door chiropractoren tot een sterke reductie van beeldvormingskosten (MRI, röntgen). Dit wordt nog eens benadrukt door een groots (>70.000 participanten) opgezet onderzoek in samenwerking met een grote verzekeraar in de VS (Sarnat & Winterstein, 2004, Sarnat et al, 2007).

Daarbij komt dat Metz et al (2004) hebben geconcludeerd dat het effect van een chiropractiedekking anders is dan een tandartsendekking voor een verzekeraar of werkgever. Een tandartsendekking geeft toegevoegde kosten, terwijl een chiropractiedekking het netwerk van zorgaanbieders uitbreidt. Het lijkt erop dat deze verruimde keuze geen verhoogde zorgbehoefte geeft. Legorreta et al (2004) voegen hieraan toe dat de kosten per episode van klachten en per patiënt lager waren bij patiënten met chiropractiedekking. Aanwezigheid van dekking zorgde dat mensen naar de chiropractor gingen in plaats van naar de arts.

Chiropractische zorg van rugpijn 20-40% minder duur

Een studie van Liliedahl et al uit 2010 bevestigt deze conclusies: “Zorg voor lage rugpijn geïnitieerd bij een chiropractor is 20-40% minder duur dan zorg geïnitieerd bij een arts.” Bovendien lijkt het erop dat verzekeringsmaatschappijen meer zorgkosten maken als zij de toegang tot chiropractische zorg voor lage rugpijn beperken in plaats van dat zij deze beperkingen verwijderen. (Nelson et al, 2005, Legorreta et al (2004), Metz et al (2004), Liliedahl (2010).

In de groep onderzoeken die de kosten vergelijkt binnen de bestaande structuur is er een 
Nederlandse studie van Korthals-de Bos et al (2003), waarin manuele therapie met fysiotherapie wordt vergeleken en manuele therapie kosteneffectiever blijkt. De studies waarin manipulatieve technieken voor de wervelkolom worden vergeleken met andere behandelingen komen tot de conclusie dat manipulatie van de wervelkolom kosteneffectief is voor de behandeling van rugklachten (UK BEAM trial team 2004, Haas et al, 2005).

In 2004, met een vervolg in 2007, is een studie gepubliceerd waarin de chiropractor als poortwachter functioneert in vergelijking met een eerstelijns zorgverlener met alleen een allopathische achtergrond. De resultaten kunnen niet worden gegeneraliseerd, maar geven wel het interessante beeld dat de klinische uitkomsten aanmerkelijk verbeterden en de kosteneffectiviteit ook een duidelijke verlaging gaf ten opzichte van poortwachters met een een conventionele achtergrond (Sarnat & Winterstein, 2004; Sarnat et al, 2007).

Het Manga document uit 1993 heeft een vervolg gekregen in 2009 met het Mercer document (Choudry & Milstein, 2009), waarin wordt bevestigd wat eerder is onderzocht. In het Mercer document wordt aangegeven dat als effectiviteit en kosten samen worden genomen, chiropractische zorg voor lage rug- en nekpijn zeer kosteneffectief is in vergelijking met medische zorg en de daarin geldende normen van kosteneffectiviteit.

  gepubliceerd door de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA)

Referenties

 • Beute J, Knaap SFC. Perceptie van bedrijfsartsen over chiropractie en manuele therapie. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. 2008 16(6)247-250.
 •  Choudhry N, Milstein A (2009) Do Chiropractic Physician Services for Treatment of Low-Back and Neck Pain Improve the Value of Health Benefit Plans? An Evidence-Based Assessment of Incremental Impact on Population Health and Total Health Care Spending. Harvard Medical School, Boston, Mercer Health and Benefits, San Francisco.
 •  Haas M, Sharma R, Stano M. Cost-effectiveness of medical and chiropractic care for acute and chronic low back pain. J Manipulative Physiol Ther. 2005 Oct;28(8):555-63.
 •  Hurwitz EL, Morgenstern H, Kominski GF. Yu F, Lu-May Chiang LM. A Randomized Trial of Chiropractic and Medical Care for Patients With Low Back Pain, Eighteen-Month Follow-up Outcomes From the UCLA Low Back Pain Study. Spine 2006;31:611–621.
 •  Kominski GF, Heslin KC, Morgenstern H, Hurwitz EL, Harber PI. Economic Evaluation of Four Treatments for Low-Back Pain, Results From a Randomized Controlled Trial. Med Care 2005;43: 428–435.
 •  Korthals-de Bos IB, Hoving JL, van Tulder MW, Rutten-van Mölken MP, Adèr HJ, de Vet HC, Koes BW, Vondeling H, Bouter LM. Cost effectiveness of physiotherapy, manual therapy, and general practitioner care for neck pain: economic evaluation alongside a randomised controlled trial. BMJ. 2003 Apr 26;326(7395):911.
 •  Legorreta AP, Metz RD, Nelson CF, Ray S, Chernicoff HO, Dinubile NA. Comparative analysis of individuals with and without chiropractic coverage: patient characteristics, utilization, and costs. Arch Intern Med 2004;164(18):1985–1992.
 •  Liliedahl RL, Finch MD, Axene DV, Goertz CM. Cost of care for common back pain conditions initiated with chiropractic doctor vs medical doctor/doctor of osteopathy as first physician: experience of one Tennessee-based general health insurer. J Manipulative Physiol Ther 2010;33:640-643.
 •  Manga P, Angus D et al. (1993) The Effectiveness and Cost-Effectiveness of Chiropractic Management of Low-Back Pain, Pran Manga & Associates, University of Ottawa, Ottawa, Ontario.
 •  Metz RD, Nelson CF, LaBrot T, Pelletier KR. Chiropractic Care: Is It Substitution Care or Add-on Care in Corporate Medical Plans? J Occup Environ Med. 2004;46:847–855.
 •  Nelson CF, Metz RD, LaBrot T. Effects of a managed chiropractic benefit on the use of specific diagnostic and therapeutic procedures in the treatment of low back and neck pain. J Manipulative Physiol Ther. 2005 Oct;28(8):564-9.
 •  Sarnat RL, Winterstein J. Clinical and cost outcomes of an integrative medicine IPA. J Manipulative Physiol Ther. 2004 Jun;27(5):336-47.
 •  Sarnat RL, Winterstein J, Cambron JA. Clinical utilization and cost outcomes from an integrative medicine independent physician association: an additional 3-year update. J Manipulative Physiol Ther. 2007 May;30(4):263-9.
 •  Skargren EI, Oberg BE, Carlsson PG, Gade M. Cost and effectiveness analysis of chiropractic and physiotherapy treatment for low back and neck pain. Six-month follow-up. Spine (Phila Pa 1976). 1997 Sep 15;22(18):2167-77.
 •  Slobbe LCJ, Kommer GJ, Smit JM, et al. Kosten van ziekten in Nederland 2003; Zorg voor euro’s 1. RIVMrapport nr. 270751010. Bilthoven: RIVM, 2006.
 •  Tulder MW van, Koes BW, Bouter LM. A cost-of-illness study of back pain in The Netherlands. Pain 1995; 62(2): 233–240.
 •  UK BEAM Trial Team. United Kingdom back pain exercise and manipulation (UK BEAM) randomised trial: cost effectiveness of physical treatments for back pain in primary care. BMJ. 2004 Dec 11;329(7479):1381.