Sluiten

Privacyverklaring

Collins Chiropractie B.V., gevestigd aan Churchillstraat 48, 3772 KV Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Collins Chiropractie B.V.
Churchillstraat 48
3772 KV Barneveld

www.collins-chiropractie.nl
info@collins-chiropractie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Collins Chiropractie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Collins Chiropractie B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheidsgegevens
 • Burgerservicenummers (BSN)
 • verzekeringsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Collins Chiropractie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een zo een volledig behandeldossier te hebben om patiënten adequaat te kunnen behandelen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, en persoonlijke berichten zoals gelukwensen rond feest- en verjaardagen.
 • Patiënten te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Te voldoen aan de eisen en verplichtingen van zorgverzekeraars.

Geautomatiseerde besluitvorming

Collins Chiropractie B.V. neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen en besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat

hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of

systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Collins Chiropractie B.V.) tussen zit. Collins Chiropractie B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: Collins Chiropractie B.V.) maakt gebruikt van het softwareprogramma Clinicbuddy. Informatie hierover is te vinden op de website http://www.clinicbuddy.com

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Collins Chiropractie B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van uw persoons-en gezondheidsgegevens: Deze worden bewaard volgens de geldende regels die hier voor staan (volgens de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst Wgbo). Hierin is bepaalt dat de medische dossiers 15 jaar moeten worden bewaard of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulverlener voortvloeit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Collins Chiropractie B.V. verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze behandelovereenkomst met u of als wij dat wettelijk verplicht zijn. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Collins Chiropractie B.V.  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij werken met bepaalde instanties samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u de beste zorg te kunnen bieden. Denk hierbij aan zorginstellingen zoals bijvoorbeeld: de huisarts, radioloog of zorgverzekering.
Wij vragen dan altijd eerst uw toestemming voordat zij uw gegevens krijgen.

Contactformulier en nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet u bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij tot we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Ook kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Facebook, Google+, LinkedIn en Instagram

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Google+, LinkedIn en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Google+, LinkedIn en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Google+, LinkedIn en Instagram opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook, Google, LinkedIn en Instagram stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Wilt u meer weten omtrent wat Facebook, Google+, LinkedIn en Instagram doen met uw persoonsgegevens en welke zij met deze code verwerken, leest u dan de privacyverklaring van Facebook, Google+, LinkedIn en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Collins Chiropractie B.V.  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@collins-chiropractie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Collins Chiropractie B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Chiropractie B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@collins-chiropractie.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.